Termeni și condiții privind utilizarea site-ului și a platformei educaționale

Prin utilizarea acestui site, www.academiacoderdojo.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare meţionate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceşti termeni şi condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terţe părţi cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi această platformă.

TERMENI GENERALI

a. Coder Dojo București deține drepturile de proprietate asupra site-ului, numit generic în continuare ”Academia CoderDojo”.

Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele față de  dumneavoastră în relația cu entitatea  Coder Dojo Bucuresti . Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

Scoala de Valori si Coder Dojo București dețin împreună drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei educaționale Coder Dojo Tech Academy.

b. Coder Dojo Bucuresti poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează.

CONŢINUTUL

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal sau academic, fără scop comercial direct ori indirect. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, cursuri, material de suport pentru cursuri , fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt proprietatea intelectuală a entității care le-a creat și drept urmare protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi conţinutul acestuia sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Coder Dojo Bucuresti.

c. Coder Dojo Bucuresti nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

d. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa Academiei CoderDojo sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis folosind formularul de Contact din site.

DREPTURILE DE AUTOR

a. Scoala de Valori si Coder Dojo București dețin împreună drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei educaționale „Coder Dojo Tech Academy”.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor educaționale dezvoltate în cadrul proiectului revin părții care a creat materialele respective.

Scoala de Valori si Coder Dojo București în calitate de  parteneri acordă utilizatorilor permisunea de a utiliza site-ul academiacoderdojo.ro în următoarele condiţii:

b. Conţinutul publicat pe platformă și materialele sunt protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright. Sunt premise exploatarea conţinutului platformei prin afişărea pe ecranul unui computer,imprimarea sau descărcarea, în scop necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea Coder Dojo Bucuresti cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.

d. Este interzis să utilizaţi site-ul academiacoderdojo.ro în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul scris al Coder Dojo Bucuresti.

e. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagina de către Coder Dojo Bucuresti, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele parţi, utilizator şi Coder Dojo Bucuresti.

RĂSPUNDERI

a. Prin utilizarea site-ului academiacoderdojo.ro, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Coder Dojo Bucuresti în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Coder Dojo Bucuresti nu este răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. Coder Dojo Bucuresti nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

b. Coder Dojo Bucuresti îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia Coder Dojo Bucuresti ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

c. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către Academia CoderDojo a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea Coder Dojo Bucuresti nu poate fi reţinută.

d. Orice material care va fi pus la dispoziția Coder Dojo Bucuresti pentru integrare resursele platformei va fi pus la dispoziție cu titlu gratuit.

OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

Accesul la conţinutul online al site-ului academiacoderdojo.ro și la conținutul platformei educaționale este liber.

COOKIES

Site-ul academiacoderdojo.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul academiacoderdojo.ro, va fi suficient ca un utilizator să se autentifice pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul refuză un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul academiacoderdojo.ro. Cookie-urile ne ajută la creşterea experienţei vizitării site-ului nostru.

PARTAJAREA ARTICOLELOR

Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de partajare informându-şi un contact în legătură cu articolele sau cursurile de pe site-ul nostru, Coder Dojo Bucuresti nu va cere adresa de e-mail a destinatarului şi nici cea a expeditorului. Academia CoderDojo nu stochează această informaţie întrucât acţiunea se petrece în cadrul browserului expeditorului, Coder Dojo Bucuresti neavand acces la conturile dumneavoastră de corespondenţă sau a reţelelor sociale indiferent de natura lor.

SECURITATE

Coder Dojo Bucuresti adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele de inscriere la evenimente sau formularul de contact necesită introducerea unor date personale (de exemplu, numărul de telefon mobil), care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv articolele, cursurile şi alte informaţii, este furnizat de Coder Dojo Bucuresti şi de către partenerii săi. Acest site furnizează instrumente de informare.

b. Coder Dojo Bucuresti nu cere vizitatorilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Coder Dojo Bucuresti prin intermediul formularului de contact.

c. Coder Dojo Bucuresti nu răspunde pentru erorile conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut.

d. Fiecare utilizator al site-ului este de acord ca, la cererea Coder Dojo Bucuresti, să exonereze de răspundere academiacoderdojo.ro şi Coder Dojo Bucuresti pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e. Coder Dojo Bucuresti îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

ACTUALIZARE

Aceste Condiţii de Confidenţialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către Coder Dojo Bucuresti. Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii.

 

Pentru  informații cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesați secțiunea GDPR .