Conform cerinţelor Regulamentului general privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, Coder Dojo Bucuresti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră si copiii dumneavoastra.

Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a activitatii  copiii dumneavoastra pe platforma academiacoderdojo.ro, precum și transmiterea de notificari catre dumneavoastra in vederea informarii cu privire la diferite aspecte ce tin de activitatile educationale  sau participarea la diferite evenimente.

În situatia in care doriti ca datele dumneavoastra sa fie sterse din baza noastra de date, va rugam sa transmiteti aceasta solicitare pe email catre academia@coderdojo.ro